چرا شرکت تعاونی آریا عصاره شیراز؟
برتری شرکت تعاونی آریا عصاره شیراز و  موفقیت در بازارهای رقابتی، نتیجه ویژگی های مهم زیر می باشد:
دارنده تمامی مجوزات از وزارت بهداشت و سازمانهای مربوطه
کیفیت برتر عرقیات
عرقیات پاستوریزه و گرمادیده
محصولات خالص و طبیعی
تجربه بالای مدیران شرکت و اعضای هیات مدیره در امر تولید گلاب و عرقیات معطر گیاهی
تعاونی بودن شرکت با توجه به اصل 44 قانون اساسی
 نیروی انسانی مجرب
تنوع محصولات
ظرفیت بالای تولید 
 تولید عرقیات بر اساس نیاز مشتری 
 قیمت رقابتی
 تحویل به موقع