عرق آویشن

عرق آویشن خواص عرقیات

عرق آویشن آریا گل

 کاهش قند و چربی خون،بادشكن، صفرا بر، ضد دل درد،معالج سرماخوردگی و سرفه و گلو درد،خلط آور ،مفید برای سیاه سرفه،معرق، اشتهاآور و مقوي معده، ضد اسهال، مسكن سوزش معده

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید